Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Artykuł Dodaj artykuł

Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu BIOGAZ-EXPO

W imieniu Centrum Targowego Pomorza i Kujaw mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu „BIOGAZ-EXPO”, które odbędą się w dniach 18-20 czerwca 2013r. w Bydgoszczy w hali Łuczniczka przy ul. Toruńskiej 59.

Szanowni Państwo,

W imieniu Centrum Targowego Pomorza i Kujaw mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu „BIOGAZ-EXPO”, które odbędą się w dniach 18-20 czerwca 2013r. w Bydgoszczy w hali Łuczniczka przy ul. Toruńskiej 59. Targi BIOGAZ-EXPO organizowane są pod honorowym patronatem ministerstw, władz wojewódzkich i miejskich, organizacji branżowych oraz patronatem medialnym gazet, czasopism, wydawnictw i branżowych portali.

Odnawialne źródła energii stają się coraz istotniejszym składnikiem w bilansie energetycznym kraju. Szczególna rola w tym procesie przypada energii pozyskiwanej z biogazu – w tym biogazu rolniczego. Wyrazem tego jest opracowany rządowy program pt. „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”. Wdrożenie dokumentu jest niezbędnym elementem procesu utworzenia do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego. Realizacja założeń programu ma na celu umożliwienie wykorzystania realnie dostępnego potencjału surowcowego do produkcji biogazu, który jest zawarty m.in. w produktach ubocznych rolnictwa i pozostałościach przemysłu rolno-spożywczego. Potencjał ten jest obecnie szacowany na poziomie około 1,7 mld m3 możliwego do pozyskania biogazu rolniczego rocznie. Obecnie coraz większe zastosowanie w produkcji biogazu znajdują również uprawy celowe roślin energetycznych.

Budowa biogazowni jest inwestycją o charakterze proekologicznym. Jednym z powodów wsparcia biogazu przez Unię Europejską jest realizacja światowej strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Współpraca z partnerami, posiadającymi niezbędne knowhow a także doświadczenie w budowie i eksploatacji takich zakładów, ułatwi realizację zaplanowanych przez Polskę projektów.

Również ustanowienie opłat za składowanie odpadów organicznych stanowi bodziec finansowy dla przemysłu i rolnictwa do przetwarzania odpadów w biogazowniach rolniczych. Korzyść finansowa płynąca z produkcji biogazu jest podwójna: nie trzeba uiszczać opłaty za składowanie takich odpadów, a dodatkowo istnieje możliwość produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania ich na potrzeby własne. Podstawowymi korzyściami ekonomicznymi dla inwestorów biogazowni (wraz z obowiązującym systemem wsparcia) są przychody z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych podczas pracy instalacji.

Równolegle z targami BIOGAZ-EXPO odbędą się 11 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO”.

Przygotowanie inwestycji służącej produkcji i wykorzystaniu biogazu to zadanie złożone, jak również wymagające szerokiej, specjalistycznej wiedzy. Targom towarzyszyć będą specjalistyczne konferencje, seminaria i warsztaty.

Postaramy się zbudować możliwie największą, ciekawą ofertę tej branży dla zwiedzających. Podczas targów prezentowana będzie m.in. bogata oferta nowoczesnych instalacji do produkcji biogazu, komponentów dla instalacji do produkcji biogazu, technologii produkcji, substratów, techniki rolniczej i logistyki związanej z biomasą. Firmy, instytucje i stowarzyszenia oferować będą także pomoc w kwestii planowania, projektowania, kompletacji inwestycji, eksploatacji oraz dotacji inwestycji biogazowych i źródłach finansowania.

Do odwiedzenia targów zaprosimy specjalistów z branży, właścicieli instalacji biogazowych, instytucje rolnicze, naukowe i badawcze, inwestorów, deweloperów biogazowni rolniczych, instalatorów, przedsiębiorców, zakłady komunalne, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy projektowe, samorządy lokalne, zakłady przemysłowe, gospodarstwa hodowlane, rolników z kraju i zagranicy. Obecność najważniejszych przedstawicieli tego sektora oraz zaprezentowana oferta umożliwi potencjalnym klientom zapoznanie się i dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w tej branży.

W czasie targów komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu targowego wyroby, a najlepsze zostaną uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami.

Zapraszamy Państwa do ekspozycji, uczestnictwa w konferencjach, organizacji spotkań podczas imprezy, sponsoringu wydarzeń, promocji i reklamy, umożliwiając dotarcie do licznej i jednocześnie wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Targi są doskonałym miejscem promocji nowych produktów, zbierania o nich opinii od potencjalnych nabywców i użytkowników, a także umocnieniem marki na rynku.

Wierzymy, że pierwsza edycja targów przyniesie nam wspólnie wiele sukcesów. W przypadku dodatkowych pytań, informacji chętnie służę Państwu pomocą.

Małgorzata Lepper-Kordas
Dyrektor CTPiK

Podobne artykuły