LG pompy cieppła
WiloWilo

Artykuł Dodaj artykuł

Podsumowanie II Corocznego Kongresu Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami

Idziemy w dobrą stronę, ale przed nami wciąż jeszcze daleka droga- tak jednym zdaniem można by podsumować II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami, który odbył się 12 czerwca 2014 w warszawskim hotelu Marriott.

II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami, Western Energy ConsultingIdziemy w dobrą stronę, ale przed nami wciąż jeszcze daleka droga- tak jednym zdaniem można by podsumować II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami, który odbył się 12 czerwca 2014 w warszawskim hotelu Marriott. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Western Energy Consulting, firmę doradczą, działającą w branży OZE. Partnerem Generalnym wydarzenia była holenderska firma brokerska STX Services, Złotym Sponsorem- Axpo Polska, Brązowym Sponsorem został Statkraft, a partnerem prawnym Clifford Chance. Honorowym Partnerem konferencji była organizacja RECS International.

Justyna Kostka, Dyrektor Wykonawczy w Western Energy Consulting w swojej prelekcji podsumowała poprzedni rok funkcjonowania sektora i omówiła zagadnienie związane z ujawnieniem źródła energii ( ang.disclosure), które są kluczowe dla międzynarodowego obrotu gwarancjami pochodzenia. "Jeżeli nie wdrożymy tych standardów handel polskimi gwarancjami pochodzenia zostanie ograniczony do terytorium naszego kraju, co w mojej opinii byłoby wielką stratą"- podkreślała prelegentka.

Mecenas Andrzej Stosio i mecenas Paweł Puacz z Clifford Chance omówili prawne aspekty funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów z uwzględnieniem jego wad i problemów z nim związanych. Omówione zostały również prawne aspekty transakcji forward i repo oraz zasady finansowania za pomocą zielonych certyfikatów.

II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami, Western Energy ConsultingJako kolejny wystąpił gość specjalny Kongresu, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Maciej Kapalski. Ekspert przedstawił założenia nowej ustawy OZE i gwarancji pochodzenia.
"W pierwszym kwartale  2014 roku wydano 30 gwarancji pochodzenia. 27 z elektrowni wiatrowych i 3 z wodnych"-poinformował prelegent.

Marek Szałas, Dyrektor Rejestru Swiadectw Pochodzenia w Towarowej Giełdzie Energii otworzył drugi blok tematyczny dotyczący obrotu GO i zielonymi certyfikatami. Po raz pierwszy został również zaprezentowany rejestr gwarancji pochodzenia . " Obecnie trwają testy systemu"-poinformował ekspert-" Najpierw otworzymy rejestr na Polskę, później dla zagranicy"-dodał.

Reprezentujący Axpo Polska Grzegorz Biliński omówił zasady funkcjonowania rynku zielonych certyfikatów i rolę spółki obrotu w tym systemie.

Rynek gwarancji pochodzenia za granicą oraz dostępne rozwiązania pozasesyjne były przedmiotem prelekcji Maxa van Meera i Macieja Antczaka z STX Services.

W trzecim bloku pojawili się Phil Moody z Association of Issuing Bodies, Borut Rajer z Europexu oraz Peter Niermeijer z RECS International. W ocenie Phila Moody'ego przed Polską jeszcze daleka droga; czeka nas również ciężka praca jeśli chcemy starać się o podłączenie do Huba ( międzynarodowego serwera pozwalającego na obrót GO pomiędzy krajami). Zdaniem prelegenta musimy jak najszybciej wdrożyć rozwiązania związane z ujawnieniem źródła pochodzenia energii elektrycznej. Ta sama kwestia została podkreślona przez Petera Niermeijera z RECS International.

AIB i RECS International to organizacje kluczowe w systemie EECS. Można spokojnie powiedzieć, że to one własnie tworzyły standardy związane z gwarancjami pochodzenia. Ich rekomendacje i wskazówki są niezwykle cenne dla polskich instytucji, gdyż mogą nam pomóc w szybszej i lepszej implementacji systemu. AIB decyduje również o podłączeniu do Huba. Nieco niepokojącym zatem wydaje się fakt, że Sekretarze Generalni tych organizacji w ten sposób oceniają regulacje prawne w Polsce.

Bezapelacyjnie było widać to również podczas panelu dyskusyjnego podsumowującego wydarzenie. Zarówno moderator, Peter Niermeijer, jak i paneliści wśród, których znaleźli się: Tomasz Wieczorek, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energi; Max van Meer, Dyrektor Zarządzający w STX Services, Borut Rajer z Europexu, Marek Szałas z TGE oraz Phil Moody z AIB kładli duży nacisk na wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach prawa.

II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami, Western Energy ConsultingCieszy, że zarówno Ministerstwo Gospodarki jak i Towarowa Giełda Energii deklarują chęć współpracy z organizacjami międzynarodowymi w tym zakresie.

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi byla wieczorna Gala Western Energy Awards podczas której rozdano nagrody dla liderów branży OZE. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Człowiek Roku- Peter Niermeijer, Wytwórca Roku- Statkraft, Firma przemysłowa Roku- IKEA, Spólka Obrotu Roku- Axpo, Broker Roku- STX Services. Podkreślić należy, że zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze głosowania internetowego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, partnerom oraz patronom medialnym i honorowym i już dzisiaj zapraszamy na III Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami, który odbędzie się w 2015 roku!

Podobne artykuły