LG pompy cieppła
WiloWilo

Artykuł Dodaj artykuł

Odnawialne źródła energii na targach ENEX - Konferencja Izby Energetyki i Ochrony Środowiska

Już po raz jedenasty Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska wraz z Targami Kielce organizuje konferencję  „Odnawialne Źródła Energii”, która odbędzie się 1 i 2 marca towarzysząc Targom ENEX 2011 w Kielcach.

Już po raz jedenasty Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska wraz z Targami Kielce organizuje konferencję  „Odnawialne Źródła Energii”, która odbędzie się 1 i 2 marca towarzysząc Targom ENEX 2011 w Kielcach.

Jak wiadomo odnawialne źródła energii odgrywają w polskiej energetyce coraz większą rolę i ich udział będzie znacznie wzrastał. Ich rozwój zapewnia przy tym doskonały biznes dla inwestorów i firm eksploatujących te źródła energii.

Konferencja jest w tym roku wyjątkowo bogata w wystąpienia kompetentnych władz oraz przedstawicieli wyspecjalizowanych organizacji i firm.

Szczególne miejsce poświęcone zostanie tematowi biogazu, którego rozwój i trendy przedstawi Deutsches BiomasseForschungsZentrum z Lipska, a doświadczenia z budowy i działania biogazowni w Polsce omówi przedstawiciel firmy działającej w województwie lubuskim.

Zostanie również omówiona kwestia spalania słomy w kotłach i rozwiązania duńskie w tym temacie.

Przedstawiciele elektrowni zrelacjonują swoje doświadczenia spalania i współspalania biomasy.

W czasie przerw można się zapoznać z bogatą ekspozycją np. różnego rodzaju biomasy czy też urządzeń do energetyki wiatrowej czy solarnej.

Konferencja odbywa się pod patronatem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, której przedstawiciele wygłoszą słowa wstępne.

Podobne artykuły