Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

ATC Poland Sp. z o.o. (Air Trade Centre)

ATC Poland Sp. z o.o. (Air Trade Centre)

Air Trade Centre jest wyróżniającym się dostawcą of produktów Grzewczych, Wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), aktywnym zarówno w Europie, jak i poza nią. Nasza firma skutecznie łaczy ludzi, siłę, wiedzę, umiejętności i technologię.


Centrale standardowe w wykonaniu wewnętrznym

oferta1.atc.100809.jpg

Centrale w wykonaniu wewnętrznym przeznaczone są do pracy wewnątrz budynków, w pomieszczeniach takich jak: maszynownie, piwnice itp.

Obudowy central wykonywane są z płyt warstwowych, wypełnionych sztywną pianką poliuretanową lub wełną mineralną, obustronnie pokrytych blachą ocynkowaną.

Grubość płyt uzależniona jest od sposobu wykonywania oraz warunków klimatycznych miejsca pracy. Płyty warstwowe stanowią doskonałą izolację termiczną i spełniają rygorystyczne wymagania akustyczne.

Centrale dachowe

oferta2.atc.100809.jpg

Centrale w wykonaniu dachowym wyposażone są w daszek, czerpnie i wyrzutnie.

Daszek stanowi zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, zaś jego wyprofilowanie zapobiega gromadzeniu się wody oraz przeciekom.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza, zaopatrzonych w odkraplacze oraz drobną siatkę uniemożliwia przedostawanie się do wnętrza central wody opadowej, zanieczyszczeń mechanicznych, gryzoni i ptaków.

W celu ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych, wszystkie podzespoły automatyki oraz przepustnice umieszczone są wewnątrz central.

Centrale podwieszane

oferta3.atc.100809.jpg

Centrale w wykonaniu podwieszanym charakteryzują się niewielkimi gabarytami, dlatego montuje się je głównie pod stropami.

Specjalna "płaska" konstrukcja pozwala na zbudowanie ich w systemie sufitów podwieszanych.

oferta4.atc.100809.jpgB* szerokość centrali z wymiennikiem krzyżowym

Centrale basenowe

oferta5.art.100809.jpg

Centrale basenowe ze względu na specyficzne środowisko pracy wykonane są z elementów odpornych na korozję: blacha nierdzewna lub epoksydowana.

Stosowanie odzysku ciepła w centralach basenowych w ogromnym stopniu ogranicza koszty eksploatacyjne, dlatego wszystkie centrale basenowe wyposażone są w takie rozwiązanie.

Centrale garażowe

oferta6.atc.100809.jpg

Centrale przeznaczone do wentylacji garaży.

Charakteryzują się zmienną wydajnością powietrza, zależną od stężenia CO w pomieszczeniu.

Płynna regulacja natężenia przepływu za pomocą falownika

Możliwość ustawienia biegów pracy wentylatora na falowniku

Współpraca z detektorami CO w ilości zależnej od potrzeb obiektu.

Centrale higieniczne dla obiektów medycznych

oferta7.atc.100809.jpg

Spełniają wymagania w zakresie czystości, szczelności i niezawodności z utrzymaniem wymaganych parametrów w zakresie temperatury i wilgotności względnej

Konstrukcja umożliwia częste czyszczenie urządzeń. Powierzchnie wewnątrz centrali są gładkie, nie mają ostrych krawędzi.

Wykonanie z blachy nierdzewnej zapewnia wieloletnie funkcjonowanie

Obudowa central

oferta8.atc.100809.jpg

Obudowy central wykonane są z dwóch grubości płyt:

18 mm – centrale podwieszane

35 mm – pozostałe centrale

Płyty mogą być wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej izofilmem, blachy epoksydowanej lub z blachy nierdzewnej w zależności od zastosowania centrali.

PŁYTA Z RDZENIEM Z POLIURETANU

oferta9.atc.100809.jpg

PŁYTA Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

Konstrukcja central

oferta10.atc.100809.jpg

Szkielet konstrukcji:

-
profile aluminiowe
- narożniki z poliamidu lub Al
- rama montażowa ze stali

oferta11.atc.100809.jpg

Doskonała szczelność obudowy, podwójne zamknięcie drzwi poprzez:

- profil konstrukcyjny na zewnątrz
- uszczelka wewnątrz

oferta12.atc.100809.jpg

Przepustnice:

- odcinają dopływ powietrza, gdy centrala jest wyłączona
- chronią przed oblodzeniem wymiennik krzyżowy
- regulują dopływ powietrza w układach z recyrkulacją

oferta13.atc.100809.jpg

Połączenie elastyczne:

- zapobiega przenoszeniu drgań z centrali na kanały
- eliminuje drobne błędy we wzajemnym połączeniu kanału z centralą

Wentylatory w centralach

oferta14.atc.100809.jpg

Wentylator promieniowy dwustronnie ssący z łopatkami zagiętymi do tyłu lub do przodu

Centrale ATC posiadają w standardzie opcję płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą falownika

Wentylatory promieniowe jednostronnie ssące z łopatkami odgiętymi do tyłu z napędem bezpośrednim

oferta15.atc.100809.jpg
oferta16.atc.100809.jpg

Filtry

oferta17.atc.100809.jpg

Oczyszczanie powietrza z pyłów ma coraz większe znaczenie zwłaszcza w pomieszczeniach szpitalnych

Filtry działkowe:

wstępne EU3, EU4 dokładne EU5

oferta18.atc.100809.jpg

Filtry kieszeniowe:

wstępne EU3, EU4 dokładne EU5, EU7, EU

Nagrzewnice

oferta19.atc.100809.jpg

Nagrzewnica wodna

- wymiennik wykonany z rurek miedzianych, lamele aluminiowe

- czynnik zasilający: woda z kotłowni lub sieci miejskiej, wodny roztwór glikolu

- kolektor miedziany lub stalowy

- króćce przyłączeniowe zakończone gwintem zewnętrznym

Parametry dopuszczalne:

- max. temperatura wody 130 ° [C]

- dopuszczalna prędkość przepływu powietrza 4,2 [m/s]

- max. ciśnienie wody 1,6 [Mpa]

Zabezpieczenia:

Termostat przeciwzomrożeniowy sygnalizuje spadek temperatury za nagrzewnicą poniżej wartości krytycznej i uruchamia procedury zabezpieczające

oferta20.atc.100809.jpg

Nagrzewnica elektryczna

- płynna regulacja mocy nagrzewnicy

- elementy grzejne umieszczone w ramie z blachy stalowej ocynkowanej

- elementy grzejne łączone w sekcje

Parametry dopuszczalne:

- max. temperatura w otoczeniu nagrzewnicy 65 ° [C]

- zalecana min. prędkość przepływu powietrza 2,0 [m/s]

Zabezpieczenia:

Termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem ( w zależności od wielkości nagrzewnicy dwa lub więcej)

Nagrzewnica gazowa

Nasze centrale mogą współpracować z gazowymi modułami grzewczymi, są one przyłączane do centrali z własną obudową

Chłodnice

oferta21.atc.100809.jpg

Chłodnica freonowa

- wymiennik wykonany z rurek miedzianych, lamele aluminiowe

- kolektor miedziany

- ze względu na wymaganą szczelność preferowanym sposobem łączenia jest lutowanie

Parametry:

- max. ciśnienie czynnika 2,2 [MPa]

- max. prędkość przepływu powietrza 3,6 [m/s]

- szeroka gama czynników chłodniczych

* R 407C
* R 410A
* R 134A i inne

oferta22.atc.100809.jpg

Chłodnica wodna

- czynnik zasilający „woda lodowa” lub roztwór glikolu

- wymiennik wykonany z rurek miedzianych, lamele aluminiowe

- króćce przyłączeniowe zakończone gwintem zewnętrznym

- chłodnice wyposażone są w odkraplacz oraz tacę ociekową – odprowadzenie kondensatu na zewnątrz centrali

Parametry:

- min. temperatura czynnika 2 ° [C]

- max. ciśnienie czynnika 1,6 [MPa]

- max. prędkość przepływu powietrza 3,6 [m/s]

Tłumiki hałasu

oferta23.atc.100809.jpg

Sekcje tłumienia central zbudowane są z płyt z wełny mineralnej osłoniętych welonem zabezpieczającym przed pyleniem

Automatyka i sterowanie

oferta24.atc.100809.jpg

Regulator – na podstawie sygnałów z czujników wyznacza właściwy sygnał sterujący dla siłowników przepustnic i zaworów

oferta25.atc.100809.jpgZawór trójdrogowy z siłownikiem – steruje przepływem przez wymiennik wodny
oferta26.atc.100809.jpgSiłownik przepustnicy – steruje otwieraniem i zamykaniem przepustnic wielopłaszczyznowych