Buderus

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/50/2019

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2019-12-09
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0137-3676


Wersja papierowa: 30,00 PLN

Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
- 12 mc (12 egz.) 480,00 PLN

Prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
- 12 mc (12 egz.) 432,00 PLN

Data wydania:

09-12-2019

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie


Pierwszy numer COW ukazał się w 1969 roku.

Celem „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest dostarczanie informacji dotyczącej najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły prezentowane w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Szczegółowa tematyka czasopisma skupia się wokół poniższych aspektów:

 • fizyka budynków,
 • komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego wraz z oceną i kontrolą środowiska wewnętrznego,
 • wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja przemysłowa,
 • ogrzewanie, klimatyzacja i chłodnictwo,
 • rozdział powietrza w przestrzeniach wyposażonych w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 • bezpieczeństwo pożarowe budynków,
 • zewnętrzne i wewnętrzne parametry projektowe dla efektywności energetycznej budynków,
 • systemy odzyskiwania energii w budynkach,
 • systemy przesyłania ciepła,
 • pozyskiwanie i zastosowanie energii odnawialnej w budynkach,
 • zapotrzebowanie i zużycie energii w budynkach istniejących i przyszłościowych,
 • oszczędność energii w środowisku zabudowanym,
 • budynki efektywne energetycznie, budynki inteligentne, budynki zrównoważone,
 • integracja projektowania architektonicznego i systemów mechanicznych oraz oświetleniowych,
 • nowe materiały w budownictwie i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię, 
  oraz dziedziny wiedzy powiązane z inżynierią środowiska.

W czasopiśmie znaleźć można:

 • publikacje uznanych naukowców,
 • wyniki najnowszych badań,
 • pełną informację naukowo - techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją,
 • informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych,
 • bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych:

 • BazTech,
 • Index Copernicus,
 •  Pol-index.

Autorami publikacji w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czytelnikami „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych.

W numerze 12/50/2019:

 1. Roczny spis treści 2019
 2. Strategia działania przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach konkurencji. - prof. Waldemar Kamrat
 3. Termomodernizacja kaplicy klasztornej ‒ studium przypadku - mgr inż. Aneta Szymczuch, dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
 4. Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej pompy ciepła. - prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik, dr inż Katarzyna Zwarycz-Makles
 5. Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 3 - dr inż. Marian Rubik
 6. Ocena efektywności zatrzymywania wody w wybranych konstrukcjach żaluzji czerpni powietrza - dr inż. Michał Karch, dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski, mgr inż. Joanna Halibart, inż. Jarosław , mgr inż. Izabela Takielak Skałka
 7. Profesor Edward Szczechowiak, Naukowiec – Dydaktyk – Inżynier. Jubileusz LXX-lecia urodzin i XLVI-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i inżynierskiej - dr hab. inż. prof. PP Mieczysław Porowski
 8. XVI Konferencja Techniczna - mgr inż Barbara Rubik
 9. XV Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” - mgr inż Barbara Rubik
 10. Kongres PORT PC 2020 – Nowe standardy w technice grzewczej budynków. - mgr inż Barbara Rubik
 11. Brak kotłowni to nie problem – pompy ciepła od De Dietrich
Brak załączników
Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Prenumerata papierowa roczna PLUS z dostępem do archiwum e-publikacji.

Brak załączników
Prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.

Brak załączników