Buderus

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 1

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 198
Data wydania: 2016-04-05
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-118669-2


Wersja papierowa: 49,00 PLN

Data wydania:

05-04-2016

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z grzejnikami w wodnych instalacjach grzewczych.

Omówiono w niej:

  • problematykę komfortu cieplnego oraz jego wpływ na dobór systemu grzewczego i typu grzejnika,
  • typy i rodzaje grzejników,
  • różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w systemach grzewczych,
  • metodykę przeprowadzania obliczeń służących właściwemu doborowi grzejnika,
  • wymogi prawne i normy zarówno polskie, jak i międzynarodowe związane z omawianą problematyką.

Cenną zaletą książki są przykłady obliczeniowe dobrane w taki sposób, aby jednocześnie zobrazować omówione zagadnienia teoretyczne i przedstawić praktyczne aspekty pracy grzejnika w instalacji grzewczej.

Polecamy tę książkę studentom kształcącym się na kierunkach inżynieria środowiska, energetyka, budownictwo i architektura, oraz inżynierom projektującym instalacje grzewcze, a także osobom wykonującym je i nadzorującym ich eksploatację, jak również autorom programów komputerowych służących równoważeniu cieplnemu i hydraulicznemu instalacji grzewczych.

Książka ma dużą wartość merytoryczną i jest pozycją na wskroś unikalną na polskim rynku wydawniczym. Poziom merytoryczny materiału sprawia, że może być ona cenną pomocą dydaktyczną dla studentów kierunków związanych z ogrzewnictwem, jak i wartościowym źródłem informacji dla pracowników naukowych i projektantów instalacji grzewczych. - Prof. dr hab. inż. Jan Taler, Politechnika Krakowska

Spis treści: 

Wprowadzenie

Wykaz symboli

1. Komfort cieplny

2. Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych. rys historyczny, typy i budowa

2.1. Rys historyczny

2.2. Współczesne realizacje idei grzejnika do wodnej instalacji grzewczej

2.2.1. Grzejniki członowe

2.2.2. Grzejniki płytowe

2.2.3. Grzejniki konwektorowe

2.2.4. Grzejniki kanałowe

2.2.5. Grzejniki rurowe

2.2.6. Grzejniki płaszczyznowe

2.2.6.1. Charakterystyka ogrzewania podłogowego

2.2.6.2. Zalety i wady wodnych ogrzewań podłogowych

2.2.6.3. Konstrukcja wodnych ogrzewań podłogowych

2.2.6.4. Maksymalna temperatura podłogi grzewczej

3. Charakterystyka cieplna grzejnika

3.1. Wstęp

3.2. Charakterystyka cieplna grzejnika przy założeniu stałej wartości współczynnika wnikania ciepła od zewnętrznej powierzchni ścianki grzejnika

3.3. Charakterystyka cieplna grzejnika z uwzględnieniem zmiennej wartości współczynnika wnikania ciepła od zewnętrznej powierzchni ścianki grzejnika

3.4. Charakterystyka cieplna grzejnika z uwzględnieniem zmienności wartości współczynnika wnikania ciepła do wewnętrznej powierzchni ścianki grzejnika

4. Wymiarowanie grzejników podłogowych

 4.1. Obliczenia cieplne i wymiarowanie grzejnika podłogowego

4.1.1. Metoda oporów zastępczych (metoda trapezów)

4.1.2. Metoda według normy PN-EN 1264

5. Dobór grzejników do instalacji grzewczych przykłady obliczeniowe

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty