Green Hero z Bosch Termotechnika

Oferta pracy

Specjalista w Dziale ds. Zakwaterowania

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2022-08-05 | ID oferty: 1478586

Numer referencyjny: 125/22


OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 125/22

 

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny AMW w Warszawie

ogłasza nabór

na stanowisko:

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wypłaty świadczenia mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych,
 • rozpatrywanie wniosków oraz kompletowanie dokumentów dotyczących wypłaty świadczenia mieszkaniowego,
 • sporządzanie wezwań do zwrotu nadpłaconego świadczenia mieszkaniowego,
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami i urzędami w sprawach dotyczących uprawień żołnierzy zawodowych do świadczenia mieszkaniowego oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do windykacji pieniężnej oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • obsługa interesantów. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, terminowość oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji,
 • prawo jazdy kat. B. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Termin składania ofert: 19 sierpnia 2022 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: ' Ogłoszenie Nr 125/22

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online za pomocą Aplikuj teraz

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46 lub  22/ 314 98 13

 

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22 501 92 41.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 poz. 303).
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 poz. 303).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz.1320) i jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o umiejętnościach jest dobrowolne i następuje w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
 8. Administrator zawiadamia, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi eRecruiter.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@amw.com.pl

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)

 

…………………..……………………...                                                                    ………………………….

Nazwisko i imię                                                                                                                       Data

................................................

Miejsce zamieszkania

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w prowadzonym przez Agencję Mienia Wojskowego procesie rekrutacji Nr …..…/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

 

................................

Nazwisko i imię

 

Wzór oświadczenia dostępny na stronie: https://bip.amw.com.pl/pl/praca/oferty-pracy/specjalista-w-dziale-ds-zakwaterowania-15

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Agencja Mienia Wojskowego
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Agencja Mienia Wojskowego

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: