Księgarnia

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/50/2019 - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 11-12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 1  - okładka
Autor:

Cena: 49,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Ciepłownictwo. Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne - okładka
Autor:

Cena: 130,00 pln

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła  - okładka
Autor:

Cena: 98,00 pln

Technika Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Przetargi

2020-01-27 Usługi przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych
2020-01-27 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Ułęż realizowana w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Ułęż”. Zamówienie jest współfinanso­wane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
2020-01-27 WYKONANIE NOWEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI I WENTYLACJI W KONTENERACH OŚRODKÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH W SZYMANACH, KOTUNIU, GOŁYMINIE, PUŁTUSKU, ŁODZI, BUSKO-ZDROJU, POZNANIU, ŚWIDNIKU WRAZ Z WYKONANIEM SYSTEMU MONITORINGU POMIĘDZY KONTENERAMI A BMS ZLOKALIZOWANYM W CZRL W WARSZAWIE PRZY UL. WIEŻOWEJ 8
2020-01-27 Dostawa zestawów pompowych do podwyższenia ciśnienia dla Kompleksu Uzdrowiskowego, w podziale na dwa zadania
2020-01-24 Wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisowania wymiennikowni i kotłowni gazowych w kompleksach administrowanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Sandomierzu i w Nowej Dębie
2020-01-24 Przegląd serwisowy oraz naprawy pomiarowych stacji opadowych oraz stacji hydrometrycznych i wyznaczonych stacji dyspozytorskich Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego w latach 2020-2022.
2020-01-24 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.6.2020
2020-01-24 Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B

Partnerzy

###
Targi Lublin S.A.
###
Bank Danych o Inżynierach
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education