WILO Polska Sp. z o.o.

Księgarnia

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/50/2019 - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 11-12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 1  - okładka
Autor:

Cena: 49,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Ciepłownictwo. Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne - okładka
Autor:

Cena: 130,00 pln

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła  - okładka
Autor:

Cena: 98,00 pln

Technika Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Przetargi

2020-07-14 Wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej na dachu budynku B Centrali NIK
2020-07-14 „Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 32 na terenie JW. w Łomży ( K-0531)”.
2020-07-13 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku "B" Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
2020-07-13 Dostawa i montaż odsiarczalników na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym
2020-07-13 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Skarszewach
2020-07-13 MODERNIZACJA INSTALACJI SPALINOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI GRZEWCZEJ W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA OM. SOLANKI W TORUNIU.
2020-07-13 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania pn.Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.
2020-07-13 Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brwinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1. „Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwoju mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

Partnerzy

###
Targi Lublin S.A.
###
Bank Danych o Inżynierach
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education