Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Księgarnia

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/50/2019 - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 11-12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 1  - okładka
Autor:

Cena: 49,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Ciepłownictwo. Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne - okładka
Autor:

Cena: 130,00 pln

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła  - okładka
Autor:

Cena: 98,00 pln

Technika Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Przetargi

2020-02-25 Dostawa sukcesywna filtrów do układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
2020-02-25 „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, 2. Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2020-02-25 Sukcesywna dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów z włókna szklanego dla potrzeb klimatyzacji Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
2020-02-25 Przebudowa pomieszczeń Zakładu Paleozoologii Uwr w związku z montażem klimatyzacji w budynku przy ul. Sienkiewicza 21
2020-02-25 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 11 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.16.2020
2020-02-25 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie nr III centralna ciepła woda - rejon nr 3 i nr 4 – budynki pod zarządem Wspólnot i SBM.
2020-02-24 Modernizacja instalacji wentylacji w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
2020-02-24 Przebudowa węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73

Dam pracę

Partnerzy

###
Targi Lublin S.A.
###
Bank Danych o Inżynierach
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education